Skrivet av: Gröna draken | 2014/05/12

Ett paradexempel på vilseledande journalistik –

Natos expansion österut

Natos expansion österut

Nu går Svenska Dagbladet på högvarv för att få oss att tro att vi är hotade av Ryssland och att vi måste gå med i Nato. I sin iver är tidningen villig att använda en hel del fula grepp.

Rubriken på en bild på ett bestyckat JAS-flygplan som täcker övre delen av ett uppslag lyder: ”Sverige satsar minst i Norden”. I en ingress till rubriken framgår att det inte är Norden som avses utan de länder som omger Östersjön. Ryssland, Polen, Tyskland och de tre Baltiska länderna ingår nu plötsligt i ”Norden”. I ingressen står det även att ” … Sverige satsar mindre på sitt försvar än de nordiska grannarna”.

I bilden har statistik för tio länder som gränsar till Östersjön lagts in. Att ”Sverige satsar minst” visas med staplar över försvarsutgifterna i förhållande till BNP. Det är naturligtvis inget mått på hur mycket som satsas på försvar. Ett litet land som satsar två procent av sin BNP på försvar har ett mindre försvarsanslag än ett dubbelt så stort land med en något högre BNP per capita även om det landet bara satsar en procent. En jämförelse för försvarsanslag per capita hade varit bättre, men ger inte heller ett bra mått. Om man ska använda ekonomiska anslag som mått på relativ försvarskapacitet borde man använda sig av ländernas totala utgifter på försvar.

Det första måttet är bra om syftet är att skrämma människor och verka för att Sverige ska anslutas till Nato. Det tredje måttet som ligger närmast faktisk försvarskapacitet tyder på att Sveriges försvar inte är underdimensionerat, annat än mot ett, extremt osannolikt, ensidigt angrepp från Ryssland.

Om man ersätter det dåliga måttet försvarsanslag som andel av BNP med det bättre måttet totala försvarsanslag ändras ordningen dramatiskt. Stora och ekonomiskt starka länder ökar i rangordningen. Tyskland går upp och blir tvåa efter Ryssland. Sverige går upp från tredje från botten till femte från toppen. Estland som var tvåa i SvD:s ranking hamnar näst sist om man räknar faktiska utgifter på försvar (data från SIPRI, 2013).

Jag har tidigare i brevväxling påpekat det orimliga i att använda försvarsanslag som andel av BNP för sådana här jämförelser för SvD:s ledarredaktion och författaren till denna artikel, Michael Holmström (finns på drakbett.wordpress.com). Att det nu återigen används är inte ett misstag eller slarv, det är ett medvetet vilseledande. Det kan vara intressant att notera att SvD använder statistik från ”The International Institute for Strategic Studies” som argumenterade för USA:s krig i Irak. Det normala i sådana här sammanhang är att utnyttja statistik framtagen av Stockholmsbaserade SIPRI. Det behöver inte vara fel, men jag blev lite förvånad.

En annan huvudpunkt i artikeln är att Gotland påstås vara oförsvarat och att det kan ses som ett ”säkerhetshål”. Som argument framförs att ”Gotlands läge gör att den makt som först baserar moderna robotar där kan hota en rad länder”. För att backa upp detta finns en karta med en cirkel vars radie motsvarar hur långt en rysk Iskander-robot kan nå – med Gotland i cirkelns mitt. I artikeln listas sju huvudstäder runt Östersjön, plus Oslo, som kan nås med Iskander-robotar från Gotland. Det nämns inte att samtliga dessa städer utom Oslo kan nås med sådana robotar från ryska flottbasen i Kaliningrad. Det är oerhört svagt att inte påpeka detta uppenbara förhållande, men det är förståeligt eftersom det hade gjort att argumentationen fallit som ett korthus.

Rysslands intresse av Gotland är att Nato inte ska ges möjlighet att stationera robotar på ön som skulle kunna nå Rysslands stora städer (även i det fallet finns det andra vägar för robotar och annat). Att hindra att så sker vore en konfliktdämpande åtgärd och borde vara en uppgift för ett svenskt försvar.

Den mest graverande delen av resonemangen i artikeln är att den analyserar de militära motsättningarna kring Östersjön som om det främst gäller enskilda länder och hur väl förberedda de är att stå emot angrepp. Det måste vara uppenbart för var och en som analyserat säkerhetsläget runt Östersjön att huvudparterna är Nato och Ryssland. En analys om säkerhetsfrågor som inte tar det som utgångspunkt hamnar ofelbart på villovägar.

Om man jämför styrkeförhållandena med hjälp av hur stora anslag de två huvud parterna lägger ner kan man först lägga ihop försvarsanslagen i hela den Europeiska delen av Nato och jämföra det med vad Ryssland satsar. Det visar sig då att Europeiska delen av Nato lägger ut tre gånger så mycket som Ryssland. Om man sedan lägger till USA och Kanada blir det ungefär tio gånger så mycket (data från SIPRI, 2013). Även detta har jag påpekat i min tidigare mailväxling med SvD. Det är således inte ett misstag utan medvetet vilseledande.

Artikeln i övrigt är en illa dold agitation för att Sverige ska anslutas till Nato.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: