Skrivet av: Gröna draken | 2014/03/14

Anmälan för bristande opartiskhet avseende Agendas behandling av utvecklingen i Ukraina

Image Tokig?

Uppsala 14/3 2014

Till Granskningsnämnden,

Myndigheten för radio och tv

Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

 

Anmälan av SVT:s Agenda 2/3 och 9/3 2014 för bristande opartiskhet

I samband med händelserna i Ukraina har Agenda haft några inslag (t.ex. 2/3 och 9/3 2014).

Efter det att ryska trupper, som helt enligt avtal mellan Ryssland och Ukraina befinner sig på Krim, lämnat sina baser och patrullerat flygplatser m.m. och sedan de facto tagit kontroll över Krim har flera Västländer protesterat. Utrikesminister Carl Bildt intervjuades i Agenda den 2/3 2014 under rubriken ”Rysslands krigsförklaring”. När har Ryssland deklarerat att det befinner sig i krig mot Ukraina? Bildt deklarerade att detta är den värsta krisen i Europa sedan det kalla kriget trots att inget skott avlossats direkt mot någon person. Han sa dessutom att situationen var värre än decenniet av plågsamma krig i fd Jugoslavien. Bara i Bosnienkriget dog ca 97 000 personer. Natoländer bombade Serbien utan stöd i FNs Säkerhetsråd. Nato tog dessutom kontrollen över Kosovo och därefter har människor fått rösta om eventuellt oberoende från Serbien. De delar av Kosovo där en majoritet röstade för att vara kvar fick inte det utan har tvingats in i det numera självständiga landet Kosovo.

På motsvarande sätt har Bosnien avskilts från Serbien, men de områden där serber är i majoritet får inte anslutas till Serbien. Man kan även jämföra med Georgien som bildade eget land och där små områden som Sydossetien och Abchazien ingår. Människor i dessa delar av den forna delrepubliken i Sovjetunionen hamnade på fel sida när Josef Stalin bestämde var gränsen skulle gå. Kriget som Carl Bildt nämnde startade sedan Georgiens president beordrat sin armé att bombardera centralorten i Sydossetien. Västländerna har haft väldigt lätt att ställa sig positiva till dessa och några ytterligare nya statsbildningar och sedan vara mot varje förändring av gränser. Nya statsbildningar godkänns eller inte beroende på vilka intressen Väst har, inte beroende på principer. Varför accepteras dessa förändringar av statsindelning utan vidare samtidigt som det blir upprörda känslor när motsvarande utveckling inte ligger i Västs intresse, som på Krim? Den här typen av invändningar mot Carl Bildts förenklade bild togs inte upp av programledaren utan bara kort av experten Stefan Ring. Det finns goda skäl att kritisera Rysslands agerande som är ett brott mot FN-stadgan om regeringen i Kiev ska betraktas som landet legitima regering. Den demokratiskt valde presidenten avsattes i en våldsam kupp och tvingades lämna landet, vem som är landets ledare är omstritt även om de allra flesta erkänner den nya regeringen.

Det som i första hand gör att upprördheten hos Carl Bildt m.fl. representanter inte kan tas på allvar är att han själv ingick i en grupp som, i bl.a. östeuropeiska länder, propagerade för ett stöd till USAs folkrättsvidriga krig i Irak 2003. Har man då någon trovärdighet att anklaga Ryssland för det som pågår på Krim? Denna typ av invändning nämndes inte av programledaren.

Det talades om att Ryssland gått till angrepp för att Ukraina ville ingå ett handelsavtal med EU och Carl Bildt la till att prestige är ett annat motiv och att Janukovitj flydde. Den nuvarande ryssfientliga regeringen är nog en mer trolig förklaring. Det faktum att Nato under flera år flyttat fram sina positioner allt närmare Ryssland och att det som händer i Ukraina kan tolkas som att nu står Ukraina på tur togs inte upp i utfrågningen av Carl Bildt. Det nämndes däremot i utfrågningen av två experter. Det är inget försvar för Rysslands agerande, men det är viktigt att vi ska kunna förstå vad som pågår.

Ingen av de fem personer som intervjuades företrädde uppfattningen att Ryssland har rätt att agera som det gör. Ingen som har sådana åsikter har intervjuats och beretts möjlighet att utveckla sin argumentation. I samband med Irakkriget fick flera företrädare för USAs agerande framträda SVT och försvara det folkrättsvidriga angreppet. Varför får inte personer med avvikande åsikter i grundfrågorna komma till tals om Ryssland bryter mot motsvarande regler. I Irak har ca 1 miljon människor dött.  I programmet finns ett inslag där Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmusen anklagar Ryssland för att bryta mot FN-stadgan. Ingen i programmet kommenterar att just denne man som statsminister verkade för att Danmark skulle ansluta sig till USAs krig i Irak.

Kända fd politiker och andra toppmilitärer såsom Wesley Clark och Vaclav Klaus har tydligt uttalat andra uppfattningar än de som förs fram av flertalet nu aktiva politiker i Västländer. Vaclav Klaus, fd president i Tjeckien har sagt att EU och USA ligger bakom den tragiska situationen i Ukraina. Han jämför med utvecklingen i Jugoslavien som han hävdar också provocerades fram utifrån. Från pensionärer får man ofta höra sådant som inte är politiskt korrekt, de vågar säga vad de tänker. Men sådana frispråkiga personer får inte komma till tals i SVT. Jag minns hur Al-Jazeera, som var den enda nyhetsbyrån som var representerad inne i Gaza under Gazamassakern 2008-9, regelbundet intervjuade Israeliska talespersoner. På BBC (World have your say) har jag sett intervjuer med personer som försvarar Rysslands agerande. På BBC den 13/3 2014 sändes hela det tal Rysslands representant i FN höll inför Säkerhetsrådet tillsammans med inlägg från bl.a. Ukraina. Varför kan inte SVT visa sådan öppenhet i en komplicerad konflikt? Vågar inte SVT överlåta slutbedömningen till tittarna?

Carl Bildt sa bl.a. ”den gamla regeringen avgick, Janukovitj flydde, dom bildade en ny regering”. Han utelämnar våldet mot poliser som skyddade parlament och regeringsbyggnader. Användandet av molotovcocktails, stenar, påkar, grävmaskiner och t.o.m. skjutvapen tas inte upp som ett problem. Även misshandeln av parlamentets talman och några ytterligare politiker glöms bort. Det avtal som ingicks mellan parterna i Ukraina kort före den våldsamma kuppen nämns inte. Det finns många rapporter som visar att nazister/fascister har ett betydande inflytande i Ukraina idag, men programledaren var inte tillräckligt insatt för att påvisa att utrikesministern hade fel i sitt svar angående det. Mycket beklagligt. Inte ens Stefan Lövén, som uttalar sig (9/3) betydligt med balanserat, nämner de fascistiska stormtrupperna som var avgörande för regimskiftet.

I ett senare program (9/3) missar Agenda viktig information. Det har kommit uppgifter från ett samtal mellan Estlands utrikesminister Urmas Paet och EUs Christine Ashton som tyder på att de demonstranter och poliser som blev beskjutna i Kiev blev beskjutna av samma krypskyttar. Personer på plats har hävdat att det var folk lierade med oppositionen. Detta är obekräftade men viktiga uppgifter. Det sade också att den nya regeringen inte var intresserad av att utreda vem som låg bakom.

Det påstås några gånger i programmen att det ryska agerandet är irrationellt. Det vittnar om en dålig analys. Utifrån ryska intressen kan agerandet vara högst rationellt. Om de sen är i enlighet med internationell rätt är en annan sak.

De ryska minoriteterna i Estland och Lettland nämns som något som skulle kunna användas som motiv för Ryssland att blanda sig i dessa länders inre angelägenheter. I programmet nämns däremot inte att en stor del av de etniska ryssarna saknar rösträtt i såväl Estland som Lettland. Det har medfört att högern har stärkts i dessa länder. Detta är ett brott mot grundläggande demokratiska principer och ett brott mot EUs officiella syn på demokrati. Hur kan man tala om den ryska minoriteten i Estland utan att nämna detta fundamentala demokratiska underskott?

I programmet 9/2 intervjuades författarinnan Sofi Oksanen och två ledande politiker fick uttala sig. Samtliga har en tydligt negativ syn på rysk politik och uttalade sig om Rysslands avsikter och strävanden. Urmas Paet hävdade att Rysslands är irrationella och känslomässiga och att Nato inte utgör något hot mot Ryssland. Detta som förblir oemotsagt är långt ifrån självklart. (Ordet ”tyrant” har för övrigt utelämnats i den textade översättningen.) Intervjun med Oksanen genomförs i stort sett helt utan kritiska motfrågor. Ingen annan bild ställs mot hennes. Hon uttalar bl.a. att Ryssland alltid (!) har varit en expansiv kolonialmakt och att demonstranterna på Krim skulle vara betalda av Ryssland, vilket kan ifrågasättas. USA har däremot satsat 5 miljarder USD på oppositionen i Ukraina? Att många i Estland känner oro inför vad den stora grannen i öster kan göra är uppenbart och den oron bör presenteras, men varför så ensidigt?

Har SVT låtit någon väl informerad och välartikulerad person som företräder ståndpunkter som är kritiska till regimskiftet i Ukraina och positiva till Rysslands agerande få svara på frågor i en intervju där de tillåtits tala till punkt? En sådan person kan presentera fakta som nyanserar bilden. Om det inte gjorts i något annat program är det för mig uppenbart att SVT har svikit sin uppgift att vara opartisk. Jag hävdar inte att den ena eller andra ståndpunkten är rätt eller fel bara att båda sidor bör ges utrymme. Hur ska vi tittare annars kunna förstå sammanhangen och bilda oss en välgrundad uppfattning?

Jag vill att dessa exempel på bristande opartiskhet utreds.

Lars Drake

Adjungerad professor

Murargatan 33

754 37 Uppsala

Annonser

Responses

  1. Bra att ni anmäly SVT, även SR har blivit mer propagandistisk, förut kunde man lyssna på Radion när det bara var propaganda på TV(eller matlagning) Myvket bra Tack!!!

  2. Hej Lars och lycka till!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: