Skrivet av: Gröna draken | 2011/03/01

Stöd Ship to Gaza!

Appelltal på Stora Torget i Uppsala den 2011-02-26

Under den senaste månaden har vi fått se hur den ena korrupta regimen i Mellersta Östern efter den andra rasar ihop under folkets kraft. Regimerna i Tunisien, Egypten, Jemen, Bahrain, m.fl. har fått omfattande stöd från USA. Ett av motiven har varit att de inte skulle ställa till några problem för Israel. Dessa regimer har förtryckt sin befolkning och gjort ledarna rika. Tortyr har varit vanligt förekommande i några av dem.

Carl Bildt har haft mycket svårt att ta ställning i dessa konflikter. När ett folk, som protesterar med fredliga medel mot en förtryckande regim, slås ner med våld borde det inte vara svårt att ta ställning. Då duger det inte att prata om stabilitet.

Även i Libyen har regimen förtryckt folket men där har USA inte haft samma inflytande. Det märks på det tydliga avståndstagandet från USA:s sida i Libyenfallet. När det gäller Egypten gjorde USA allt de kunde för att regimen skulle sitta kvar för att ha kontroll över hur en övergång till ett mer öppet och fritt samhälle skulle genomföras, dvs. för att bromsa utvecklingen. Kritiken från USA var i början mycket svag. Det som sker i Libyen idag är i grunden samma sak som redan skett i Tunisien och Egypten. Muammar Gaddafi i Libyen har dock använt stridsflyg mot befolkningen vilket är ett fruktansvärt brott. Det är oerhört mycket värre än tårgas och batonger.

Det talas däremot inte så mycket om att Israel upprepade gånger under många år har bombat civila mål i Libanon, Västbanken och Gaza. Flera tusen personer har dött som en följd av Israels framfart. När tog USA avstånd från dessa brott?

Det har nu gått över två år sedan Israel inledde sin stora massaker i Gaza. Två sjukhus och en flyktingförläggning bombades med vit fosfor som är nästan omöjligt att släcka. Tusentals hus totalförstördes. Obeväpnade människor som bar vit flagg mördades.

Israel utsatte Gazas befolkning för bombangrepp i en vecka och gick sedan in med soldater och tanks. De hade även med sig bulldozers som avslutade den förstörelse som bomberna inte lyckats fullborda. Fabriker och andra produktions-anläggningar, reningsverk och dricksvattenanläggningar förstördes.

Därefter hindrade Israel införsel av cement och annat som är nödvändigt för att bygga upp fabrikerna och bostadshusen. Det medförde naturligtvis mycket allvarliga försörjningsproblem, en oerhört hög arbetslöshet och ett beroende av internationellt stöd. Många har inte ens kunnat få rent dricksvatten.

Detta är en kollektiv bestraffning. Detta är terrorhandlingar och brott mot krigets lagar och mot internationell humanitär lag. Dessa brott har fördömts av FN:s råd för mänskliga rättigheter och flera humanitära organisationer. De enda land som brukar rösta mot sådana fördömanden i FN:s råd för mänskliga rättigheter är USA. Det senaste är att de, som enda land, röstade mot en resolution i Säkerhetsrådet som fördömer de illegala bosättningarna på Västbanken och i Östra Jerusalem.

De israeliska soldaterna var så skjutglada under Gazamassakern att 4 av 9 dödade israeliska soldater dog av kulor från andra israeliska soldater. Israelerna dödade över 1400 personer, vilket kan jämföras med att palestinierna dödade 4 israeler i Israel och 5 i Gaza under samma period. Detta visar vilken enorm skillnad i eldkraft som de två parterna hade. Jetflygplan, missiler och tanks mot hemmagjorda raketer och gevär – vit fosfor mot vita flaggor.

Just de hemmagjorda raketerna har varit Israels argument för att anfalla Gaza. Israel och Hamas hade ingått ett avtal om eld upphör. Det bröts när Israel gick in i Gaza med trupp den 4 november 2008. Månaden innan hade det bara skickats in två raketer eller granater i Israel. Perioden med eld upphör hade nämligen lett till en minskning av antalet raketer och granater från fyra hundra per månad till endast två stycken. 

Om Israel hade varit berett att släppa ett antal politiska fångar i Israeliska fängelser skulle de även ha fått tillbaka den ende israelen i palestinsk fångenskap. Om de dessutom hade hävt blockaden skulle det sannolikt kunna bli fred. Det har dock inte Israel visat något större intresse av att uppnå.

Den blockad som Israel med hjälp av Egypten haft mot Gaza under en lång tid är i sig ett brott mot internationell lag. Ett av de få exemplen på framgångsrika aktioner för att bryta blockaden är just Ship to Gaza som vi samlar in pengar till idag. 

Internationella medier uppmärksammade aktionen med fartyg fyllda med förnödenheter som seglade mot Gaza. Uppmärksamheten ökade dramatiskt när Israel använde sin normala taktik, dödligt våld, mot en humanitär hjälpsändning. Människor runt om i världen, FN och många regeringar protesterade. Trycket blev så stort att Israel och Egypten tvingades att lätta lite på blockaden.

I slutet av maj i år kommer en ny frihetsflotta att segla mot Gaza. Den kommer att samla dubbelt så många fartyg som den som gick 2010. Det kan vara det som avgör om blockaden slutligen kommer att hävas. Jag uppmanar dig att lämna ett bidrag till Ship to Gaza för rättvisa åt Gazas befolkning.

Egypten har lättat något på sin del av blockaden den senaste veckan som en följd av att folket har avsatt USA:s och Israels ombud i Egypten, Hosni Mubarak. Personer från Egypten kan åka in i Gaza idag, men inte ut. Blockaden kvarstår och det finns ett enormt behov av att få in förnödenheter.

Bryt blockaden av Gaza!

Stöd Ship to Gaza!

Lars Drake

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: